top of page

IMMIGRATION WORKS

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC

LƯU TRÚ BẤT HỢP PHÁP HỢP PHÁP HÓA 

Trường hợp đang trong tình trạng lưu trú bất hợp pháp và kết hôn với người hàn quốc.
Trường hợp đang trong trạng thái lưu trú bất hợp pháp hoặc sau đó có kế hoạch kinh doanh đầu tư ở hàn quốc.
đăng ký yêu cầu xóa bỏ bảo hộ tạm thời.
Lưu trú bất hợp pháp khai báo tự nguyện xuất cảnh về nước.

DỊCH THUẬT

CÔNG CHỨNG
CHỨNG NHẬN

Thừa hành cấp nhận giấy tờ ở bản xứ.
Biên dịch và giấy xác nhận người dịch thuật.
công chứng của Luật sư .
Thừa hành chứng nhận ở bộ ngoại giao, đại sứ quán(vn).

G-1

G-1-1 Người  có yêu cầu đền bù bảo hiểm tai nạn hoặc đang chữa trị.
G-1-2 Người có bệnh, đang điều trị vì bị tai nạn.
G-1-3 Người đang tiến hành kiện cáo. 
G-1-4 Người đang được cơ quan chính phủ làm việc hòa giải vấn đề trì hoãn tiền lương.
G-1-5 Người đang đăng ký lâ người tị nạn.
Và các trường hợp khác
bottom of page