top of page

IMMIGRATION WORKS

NHẬN CON NUÔI/ GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ KHAI SINH

NHẬN CON NUÔI

Nhận con nuôi trẻ vị thành niên(nhận con nuôi trẻ vị thành niên con riêng của người nước ngoài được kết hôn với  người hàn quốc) 
- Sự tồn tại của người bố(mẹ) ruột cần thiết phải có sự đồng ý của người bố(mẹ) ruột.
và có thể liên hệ được với bố (mẹ) ruột.


Nhận con nuôi  con của người đang cư trú bất hợp pháp

- Kết hôn với người hàn quốc vợ (chồng)người nước ngoài  sau khi chỉnh lý tư cách lưu trú theo dạng thông thường và tiếp theo tiến hành nhận con nuôi của người nươc ngoài đang cư trú với tư cách bất hợp pháp và mọi thủ tục được giải quyết xong thì có thể  được nhận cấp  vi sa Nhận con nuôi người trưởng thành.

KHAI BÁO

KHAI SINH

Thông qua đại sứ quán (vn) để khai báo khai sinh
- Người đăng ký không cần quay về nước để đăng ký mà thông qua đại sứ quán việt nam để đăng ký khai sinh và có thể nhận cấp hộ chiếu Con cái của Người có quyền định cư (F5) đăng ký khai sinh.


- Người có quyền định cư (F-5) đang cư trú ở hàn quốc và con của người đó sinh ra ở hàn quốc có thể đăng ký khai sinh, và khai báo đăng ký quan hệ gia đình ở  hàn quốc.


- Khai báo đăng ký khai sinh trong nước (vn) sau đó có thể đăng ký quan hệ gia đình.

LY HÔN

Thừa hành khai báo ly hôn trong nước (việt nam)
- Nhận cấp phát những giấy tờ liên quan ly hôn ở hàn quốc sau đó dịch thuật, công chứng.
- Giấy tờ được bộ ngoại giao và đại sứ quán chứng nhận sau đó có thể tiến hành xử lý. 

bottom of page