top of page

IMMIGRATION WORKS

DU HỌC / TRUNG TÂM NGÔN NGỮ / ĐẦU TƯ

D-2

DU HỌC

1. Tùy theo từng trường đại học yêu cầu nộp hồ sơ vào và sau đó kiểm tra(thành tích trường trung học kèm theo chứng nhận tài sản,..vv có sự khác biệt cửa từng trường)  
2. Cấp giấy chứng nhận cho phép nhập học
3. Cấp visa

Khóa học chuyên môn cử nhân    kết nạp /nhập học
Khóa học học sĩ     kết nạp /nhập học
Khóa học thạc sĩ    kết nạp /nhập học
Khóa học tiến sĩ     kết nạp /nhập học
Học sinh trao đổi    kết nạp /nhập học
Học sinh đang theo học dưới phổ thông trung học(nhập học trường trung phổ thông)

D-4

HỌC TIẾNG HÀN

1.Tùy theo từng trường đại học yêu cầu nộp hồ sơ vào và sau đó kiểm(thành tích trường trung học không quan trọng tính so sánh)
2. cấp giấy chứng nhận cho phép nhập học
3. cấp visa
 
Đăng ký nhập học vào khóa học ngôn ngữ học ở  trung tâm ngôn ngữ học  tiếng hàn  trong khuôn viên trường đại học. (hiện sở hữu khoảng 100 tài liệu  để đăng ký nhập học vào khóa ngôn ngữ học)

D-8

ĐẦU TƯ

Người đầu tư vào doanh nghiệp cá nhân của người Hàn.
- Trường hợp người nước ngoài đầu tư trên 100 triệu won vào doanh nghiệp đang được người Hàn điều hành, và là người cộng tác cùng điều hành quản lý với người Hàn.
Phải có nhân lực chuyên môn trong việc quản lý điều hành cho người nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp
- Bằng việc đầu tư với số vốn trên 100triệu won, thì bạn sẽ được sở hữu hơn 10 phần trong 100 phần cổ phần của quyền bỏ phiếu quyết định tại công ty mà bạn đã đầu tư hoặc làm thành viên quản trị bên ngoài khi đang sở hữu cổ phần của công ty..
trong trường hợp ký kết bản hợp đồng chi trả trước thì tức là trường hợp bạn đã đầu tư tại công ty Hàn Quốc hoặc đã thành lập công ty tại Hàn Quốc.


Người đã thành lập công ty liên doanh hoặc người chuẩn bị 
- Người đại diện công ty là một trong người đã thành lập công ty liên doanh bằng năng lực kỷ thuật ưu tú như việc đang sở hữu quyền tài sản trí tuệ,..và là người đã nhận được sự kiểm định doanh nghiệp liên doanh hoặc là người đại diện của công ty đã nhận sự đánh giá một cách ưu tú về tính chất kỷ thuật 

bottom of page