top of page

IMMIGRATION WORKS

PHỤ NỮ KẾT HÔN DI TRÚ

F-6

VISA KẾT HÔN

Người nước ngoài kết hôn với người hàn  quốc thì được nhận cấp loại vi sa này.

Nhận xử lý nghiệp vụ cấp phát và chuyển đổi visa.
F-6-1 nhập tịch(người đang duy trì hôn nhân)
F-6-2 nhập tịch(người đang nuôi con nhỏ)
F-6-3 nhập tịch(người gián đoạn hôn nhân)

F-1 VISA

SỐNG CHUNG

Người có mối liên quan ở hàn quốc được nhận loại vi sa này. 
Bố mẹ, chị em gái ,…vv gia đình của phụ nữ kết hôn di trú.
Thăm viếng họ hàng, sống chung gia đình
Hỗ trợ gia đình
Người có yêu cầu nhập quốc tịch

F-2

VISA LƯU TRÚ

Con của người có quốc tịch hàn tuổi vị thành niên:

Trường hợp Bố mẹ là quốc tịch hàn, nhưng con cái là quốc tịch người nước ngoài tuổi vị thành niên thì có thể được đăng ký vi sa F2-2

※Nhưng, trường hợp con cái là người trưởng thành thì không thể đăng ký.

Con của người đang được sở hữu tư cách nhập cư trú lâu dài (F5):

Bố hoặc mẹ là người có tư cách cư trú lâu dài ở hàn quốc(F5) thì vợ(chồng) và con tuổi vị thành niên  của người đó có thể đăng ký vi sa F2-2

※Nhưng với trường hợp con cái của người có tư cách cư trú lâu dài (F5) được sinh ra ở hàn quốc thì lập tức có thể đăng ký nhập cư trú lâu dài(F5).

Người được công nhận là  người tị nạn:

Nếu đăng ký là người tị nạn thì trong thời gian kiểm tra tị nạn được cấp cho vi sa G1 để có thể lưu trú, trường hợp được cho phép là người tị nạn thì có thể đăng ký  vi sa F2-4.

Người nước ngoài có vốn đầu tư lớn lưu trú dài hạn:

Trường hợp Vốn đầu tư 50 nghìn USD trở lên Vi sa D8(đầu tư kinh doanh) lưu trú 3 năm trở lên có thể đăng ký vi sa F2-5.

※Nếu Vốn đầu tư 50 nghìn USD trở lên và tuyển dụng người hàn quốc trên 5 người trở lên và phải được duy trì hơn 6 tháng trường hợp đó cũng có thể đăng ký nhập cư trú lâu dài(F5).

Nhân lực nước ngoài kỹ năng sản xuất thành thạo:

E9(비전문취업), E10(선원취업), H2(방문취업,..với những tư cách như trên trong quá khứ trong vòng 10 năm  đang làm việc 4 năm trở lên, hoặc làm việc ở lĩnh vực giống nhau hơn 3 năm trở lên có thể đăng ký vi sa F2-6.

※Tùy theo tư cách điều kiện khác nhau vi sa E9 có thể đăng ký chuyển đổi sang vi sa E7(hoạt động đặc biệt)

 

Dựa theo số điểm tính (점수제) là nhân lực chuyên môn xuất sắc:

Trường hợp trong hạng mục Số điểm tính(점수제)120 điểm trong đó được thỏa đáng đạt được 80 điểm trở lên và trường hợp vi sa D5∼D9, E1∼E5, E7 người đang lưu trú ở đại hàn dân quốc hoặc người tốt nghiệp thạc sĩ trở lên có thể đăng ký vi sa F2-7.

MỜI THÂN NHÂN

Mời thân nhân của Vi sa F-6  (C-3 vi sa tham quan)
C-3 vi sa tham quan sau khi nhập cảnh thay đổi tư cách lưu trú chuyển đổi sang vi sa F-1
Ngoài ra, mời thân nhân của người lưu trú hợp pháp

bottom of page