top of page

IMMIGRATION WORKS

LIÊN QUAN NHẬP QUỐC TỊCH / NHẬP QUYỀN ĐỊNH CƯ

DẠNG NHẬP TỊCH

간이귀화

Trường hợp nhập đổi quốc tịch với hiện trạng là phụ nữ kết hôn di trú vi sa F-6
F-6-1 nhập tịch(người đang duy trì hôn nhân)
F-6-2 nhập tịch(người đang nuôi con nhỏ)
F-6-3 nhập tịch(người gián đoạn hôn nhân)

DẠNG NHẬP TỊCH

일반귀화

Người nước ngoài thông thường đang lưu trú hợp pháp  ở hàn 5 năm trở lên đây là biện pháp để đăng ký nhập quốc tịch.
ĐIỀU KIỆN VÀ TƯ CÁCH
1. Người liên tục lưu trú 5 năm trở lên có địa chỉ ở đại hàn dân quốc .
2. Theo luật dân sự của đại hàn dân quốc là người trưởng thành
3. Hạnh kiểm thuộc dạng tốt
4. Có năng lực duy trì sinh sống
5. Năng lực ngôn ngữ và có được kiến thức cơ bản của người dân đại hàn dân quốc

DẠNG NHẬP TỊCH

특별귀화

Kết hôn với người hàn quốc người nước ngoài có con riêng ở nước mình sau khi  kết thúc vấn đề nhận con nuôi 
tuổi vị thành niên  xin đăng ký nhập tịch 특벽귀화.
Kết hôn với người hàn quốc người nước ngoài  sau khi nhập tịch hàn xin nhập tịch 일반귀화  cho con riêng của mình.

Trường hợp

kèm theo

Người nước ngoài bố hoặc mẹ  được cho phép  nhập tịch thì vào thời điểm đăng ký con cái tuổi vị thành niên của người đó cũng có thể đăng ký nhập quốc tịch.

QUYỀN ĐỊNH CƯ F5

TƯ CÁCH ĐỂ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ NHẬP QUYỀN ĐỊNH CƯ 
1. ​Liên tục lưu trú ở đại hàn dân quốc với vi sa hợp pháp 5 năm trở lên
2.​ Là vợ(chồng) của người dân hàn(F-6) hoặc là  vi sa con tuổi  vị thành niên (F-2) lưu trú 2 năm trở lên​ 
3. ​Là vợ(chồng) của người đã nhập quyền định cư(F-5) hoặc là  vi sa con tuổi vị thành niên (F-2) lưu trú 2 năm trở lên 
4. ​Người có tài sản đầu tư 50 nghìn USD trở lên và tuyển dụng người dân hàn làm việc từ 5 người trở lên
5. ​Hoa kiều ra đời ở hàn quốc với vi sa F-2 lưu trú  5 năm trở lên
6. Trong nướcㆍngoài  nươc có bằng cấp tiến sĩ làm việc cho doanh nghiệp trong nước ​
7. ​Trong lĩnh vực kỹ thuật có sở hữu bằng cử nhân,…vv
8. Bằng thạc sĩ hàn hoặc nhận được bằng học sĩ khoa học công nghệ sau  đó làm việc 3 năm trở  lên trong đó phải làm  việc ở doanh nghiệp trong nước 1 năm trở lên.
​9. ​Người sở hữu năng lực đặc biệt về lĩnh vực khoa học, kinh doanh , văn hóa nghệ thuật, thể thao,….
10.​ Người có công đặc biệt (công hiến cho đại hàn dân quốc)
11. Tính số điểm (점수제)nhận được tư cách vi sa F-2 sau  đó lưu trú ở hàn  hơn 3 năm  kèm theo cả người vợ (chồng) và con tuổi vị thành niên.
​12. Người đầu tư tài sản  bất động sản kèm  theo cả vợ(chồng) và con chưa kết hôn.
13. ​Người có đủ tư cách để nhập quyền định cư và con người đó được sinh ra ở hàn quốc.
14. Người đầu tư sự nghiệp công ích kèm theo cả vợ(chồng)và con chưa kết hôn.
15. Người sở hữu được kỹ thuật  sáng lập
16. Đầu tư số vốn lớn Có điều kiện định cư (gửi số tiền trong ngân hàng hàn quốc là 15억원 trở lên)

bottom of page